Biểu Mẫu

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư DC01, DC02 mới 2021

Mẫu DC01: Phiếu thu thập thông tin dân cư là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép thu thập về thông tin dân cư. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cá nhân của người khai, thông tin của người thân trong gia đình… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

  • Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư
  • Báo cáo ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
  • Mẫu lý lịch của người xin kết nạp Đảng số 2-KNĐ

1. Phiếu thu thập thông tin dân cư là gì?

Phiếu thu thập thông tin dân cư là một trong những biểu mẫu được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA. Nội dung của Thông tư này quy định về các biểu mẫu được sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân cũng như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phiếu thu thập thông tin dân cư được công an khắp các xã, phường, thị trấn trên cả nước phát và hướng dẫn chi tiết người dân cách khai các thông tin trong mẫu phiếu này. Hiện nay, việc thu thập phiếu từ người dân đã hoàn tất nhưng các các cơ quan công an địa phương vấn đang tiếp tục công tác sàng lọc, kiểm tra lại để chuẩn bị sẵn sàng cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư DC01, DC02 mới 2021

Mục đích hoàn thiện mẫu phiếu này là để hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tạo điều kiện thuận tiện cho người dân cũng như các cơ quan nhà nước liên quan tiến hành việc giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, chính xác đồng. Không những thế khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thết lập còn giúp cơ quan công an các cấp thuận tiện hơn trong quản lý công dân, các cơ quan liên quan có thể khai thác chính xác các dữ liệu liên quan đến dân số và dân cư.

2. Những lưu ý khi viết phiếu thu thập thông tin dân cư

Trước khi viết phiếu thu thập thông tin dân cư, công dân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tùy thân liên quan đến các mục cần hoàn thiện trong phiếu bao gồm: Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn… Đây chính là cơ sở để kê khai đầy đủ, chính xác thông tin các mục trong phiếu.

– Công dân viết phiếu theo hướng dẫn của cảnh sát khu vực và các cán bộ được phân công thu thập thông tin dân cư của phường, xã, thị trấn nơi mình cư trú để nắm rõ về cách ghi thông tin toàn bộ nhân khẩu trong hộ gia đình mình.

Khai phiếu Phiếu thu thập thông tin dân cư vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của công dân. Do đó, mọi công dân cần ghi đúng, đủ, chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời khai của mình trên phiếu.

– Chữ viết trên phiếu cần rõ ràng, viết hoa ở những mục quy định, không được gạch bỏ, tẩy xóa các thông tin đã ghi trên phiếu. Nếu sai, khai lại thông tin từ đầu bằng phiếu mới.

– Các thông tin liên quan đến địa danh hành chính, người khai cần ghi địa danh hành chính hiện tại nếu có thay đổi về tên địa danh hành chính so với trước đây.

– Để đảm bảo tính pháp lý cho tờ phiếu này, cần có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của người khai, cảnh sát khu vực hoặc công an viên; chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Trưởng Công an phường/ xã/ thị trấn.

3. Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư DC01

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………

Quận/huyện/thị xã:………………………………………

Xã/phường /thị trấn:…………………………………………

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(1):

2. Ngày, tháng, năm sinh:

/

/

3. Nhóm máu: ….O….A….B….AB

4. Giới tính: ….Nam ….Nữ

5. Tình trạng hôn nhân: ….Chưa kết hôn …Đã kết hôn…Ly hôn

2. Nơi đăng ký khai sinh(2):……………………

3. Quê quán(2):…………………………………….

4. Dân tộc:…………………………9. Quốc tịch(3):¨Việt Nam; Quốc tịch khác:………….…….

5. Tôn giáo:……………………11. Số ĐDCN/Số CMND(5):

6. Nơi thường trú(4):………………………………………………………

7. Nơi ở hiện tại(4)(Chỉ kê khai nếu khác nơi thường trú):

8. Họ, chữ đệm và tên cha(1):

Số CMND Số ĐDCN (5)

Quốc tịch: …………………………….. ……………………………………

Họ, chữ đệm và tên mẹ(1): ……………..

Số CMND Số ĐDCN (5)

Quốc tịch:.……………………………

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng(1):

Số CMND Số ĐDCN (5)

9. Quốc tịch:……………………………….

Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp (nếu có)(1): …………………………………………………..

Số CMND Số ĐDCN (5)

Quốc tịch:.……………………………

Họ, chữ đệm và tên chủ hộ(1):

Số CMND Số ĐDCN (5)

10. Quan hệ với chủ hộ: ……………………….

11. Số hộ khẩu:

Ngày khai:

/

/

Trưởng Công an

xã/phường/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cảnh sát khu vực/

Công an viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Viết IN HOA đủ dấu. (2) Ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp: xã, huyện, tỉnh. (3)Ghi Quốc tịch khác và ghi rõ tên quốc tịch nếu công dân có 02 Quốc tịch. (4)Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng; thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. (5)Ghi số định danh cá nhân (ĐDCN),số Căn cước công dân (CCCD), trường hợp chưa có số ĐDCN thì ghi số CMND.

4. Hướng dẫn viết phiếu thu thập thông tin dân cư DC01

1. Thông tin về người kê khai mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư

– Họ tên: Viết chữ in hoa có dấu và viết đúng họ tên trong giấy khai sinh.

Ví dụ: NGUYỄN THỊ THU

– Ngày tháng năm sinh: Ghi theo giấy khai sinh hoặc các giấy tờ tùy thân do cơ quan chức năng cấp. Ghi 02 chữ số với mục ngày, 02 chữ số với mục tháng và 4 chữ số với mục năm sinh.

Ví dụ: 02/05/1980

– Nhóm máu: Tích vào ô nhóm máu tương ứng. Nếu không biết để trống.

– Giới tính: Là Nam đánh đấu vào ô Nam, Nữ đánh dấu vào ô Nữ.

– Tình trạng hôn nhân: Có 3 ô tương ứng để các bạn lựa chọn là chưa kết hôn, đã kết hôn và ly hôn.

– Nơi đăng ký khai sinh: Ghi theo giấy khai sinh, ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.

– Quê quán: Ghi theo CMND hoặc giấy khai sinh

– Dân tộc, Tôn giáo: Nếu không theo tôn giáo thì các bạn ghi Không.

– Quốc tịch: Việt Nam. Nếu có quốc tịch khác ghi rõ.

– Nơi thường trú, chỗ ở hiện tại: Cần ghi đầy đủ thông tin địa chỉ theo đúng thứ tự số nhà trước, rồi đến đường phố, xóm, làng, thôn, bản, buôn, phum, sóc, xã (phường/thị trấn), quận (huyện/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh), tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thông tin những người thân trong gia đình

– Thông tin về cha, mẹ, vợ/chồng (nếu có), thông tin về người đại diện hợp pháp (nếu có), thông tin về chủ hộ: Các bạn cần trình bày họ tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân. Trường hợp chưa có số định danh cá nhân các bạn có thể thay thế bằng số chứng minh nhân dân. Cách kê khai tương tự như với phần thông tin dành cho người kê khai.

– Quan hệ của người khai với chủ hộ: Điền chính xác quan hệ trên thực tế với chủ hộ.

– Số sổ hộ khẩu: Ghi theo sổ hộ khẩu của gia đình.

5. Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư DC02

……….. (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

PHIẾU CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA THÔNG TIN DÂN

I. Thông tin về người khai(2)

1. Họ, chữ đệm và tên(3):……

2. Số ĐDCN(4)

Số CMND

3. Quan hệ với người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin:………

II. Thông tin về người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin(5)

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(3):……………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: / /

3. Giới tính: □ Nam □ Nữ

4. Số ĐDCN(4)

Số CMND

5. Nơi thường trú(6):….

III. Nội dung thông tin cập nhật, chỉnh sửa

……..

Hồ sơ, tài liệu kèm theo

……

Phê duyệt của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

Cán bộ đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày tháng năm
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan cp trên trực tiếp và tên Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia vdân cư. (2) Chỉ phải ghi thông tin v người khai trong trường hợp người khai không phi là người đưc cp nht, chỉnh sửa thông tin. (3) Viết IN HOA đủ du. (4) Ghi s đnh danh cá nhân, trường hợp chưa có ĐDCN thì ghi số CMND. (5) Ghi thông tin của công dân tc khi được cp nhật, chnh sửa. (6) Ghi đầy đ địa danh hành chính 03 cp: xã,huyện, tỉnh theo Sổ hộ khu.

6. Hướng dẫn viết phiếu thu thập thông tin dân cư DC02

1. Mẫu DC02 dùng để công dân kê khai khi có sự thay đổi các thông tin về nhân thân quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân.

2. Cách ghi thông tin:

a) Mục “Họ, chữ đệm và tên”; “Số ĐDCN/số CMND”; “Nơi thường trú”: ghi như hướng dẫn tại phần ghi chú trong biểu mẫu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi thông tin của công dân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

c) Mục “Giới tính”: nếu giới tính nam đánh dấu “X” vào ô “Nam”, nếu giới tính nữ đánh dấu “X” vào ô “Nữ”;

d) Mục “Nội dung thông tin cập nhật, chỉnh sửa”: ghi theo quyết định cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin của công dân;

đ) Mục “Hồ sơ, tài liệu kèm theo”: ghi đầy đủ, rõ ràng các loại hồ sơ, tài liệu kèm theo Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư;

e) Mục “Cán bộ đề xuất”: cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp huyện khi tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu các thông tin của công dân đầy đủ, chính xác có trách nhiệm đề xuất lãnh đạo Công an cấp huyện;

g) Mục “Phê duyệt của cơ quan quản lý CSDLQG về DC”: đại diện cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

7. Hình ảnh Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư

Trên đây Phòng GD và ĐT Thọ Xuân VN vừa giới thiệu tới bạn đọc phiếu thu thập thông tin dân cư thuộc mục biểu mẫu thủ tục hành chính, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button