Liên hệ

Thông tin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân

+ Họ và tên người đứng đầu: Lê Huy Nhị, Trưởng phòng.

+ Địa chỉ:Khu 2 – Thị Trấn Thọ Xuân – Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hóa

+ Email: nhipgdtx@gmail.com

+ Website: https://pgddtthoxuan.edu.vn/

+ Điện thoại:0904.574.688

Back to top button