Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
18 / PGDĐT29/01/2016V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian từ nay đến khi có quyết định mới
17 /KH-PGDĐT29/01/2016KẾ HOẠCHTổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ
16/PGD&ĐT29/01/2016V/v: Tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016, báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết.
02/BCĐ29/01/2016Về việc đăng ký xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2016
Thư công tác29/01/2016Đề nghị các trường đến nhận thưởng SKKN cấp tỉnh năm học 2014-2015 theo QĐ 988/QĐ-SGD&ĐT ngày 03/11/2015 đề thanh toán trước tết âm lịch
mẫu29/1/2016Về việc hoãn lịch duyệt quyết toán năm 2015
Số /BC-CĐGD29/01/2016DỰ THẢO BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CĐ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016
Thi HSG29/01/2016Các công văn về thi CASIO và HSG lớp 7, lớp 8 năm học 2015 - 2016
15 /BC – PGD&ĐT28/01/2016BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016
09 /TCKH - NSH28/1/2016V/v. Chuyển nguồn số dư dự toán, tạm ứng, tiền gửi năm 2015
09 /TCKH - NSH28/1/2016V/v. Chuyển nguồn số dư dự toán, tạm ứng, tiền gửi năm 2015
12/GM - PGD&ĐT27/01/2016GIẤY MỜI Dự Hội nghị sơ kết học kì 1 năm học 2015 - 2016, Triển khai nhiệm vụ học kì 2 năm học 2015 -2016
14/PGD&ĐT26/01/2016V/v: Đôn đốc thực hiện công tác tự đánh giá (KĐCLGD) các trường THCS.
Thư công tác25/01/2016Nhận " Sơ đồ chuyển hóa của các chất vô cơ và sơ đồ chuyển hóa của các chất hữu cơ"
Số 13/PGDĐT24/01/2016Chủ động phòng, tránh với thời tiết xấu
22 /CV-CĐGD22/1/2016V/v nhận kinh phí công đoàn năm 2015 (lần thứ 5) và nộp báo cáo quyết toán tài chính CĐ năm 2015
CV số 13/ GD&ĐT22/01/2016Về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017
Số 25 /KH- CĐGD21/01/2016V/v Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về “Phòng, chống tham nhũng” trong CBGV, NV, NLĐ.
Thư công tác20/01/2016Tập huấn nâng cao năng lực bồi dưỡng HS giỏi
13/TB-UBND19/01/2016Thông báo của UBND huyện về không mua bán ỏ chợ cóc trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân
Thông báo(TCCB)19/01/2016Bổ sung hồ sơ chuyển mã ngạch cho CBGVNV
CV số 10/PGDĐT19/01/2016Vê việc triển khai cuộc thi vẽ tranh: "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ V cho HS Tiểu học.
Số 12/PGDĐT-GDTrH19/01/2016Đăng ký sơ đồ chuyển hóa của các chất vô cơ và các chất hữu cơ
149/QĐ - PGD&ĐT18/01/2016QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục các trường THCS
09/PGD&ĐT18/01/2016Công văn về việc tổ chức tuyên truyền, cổ động Đại hội Đảng lần thứ XII
07/QĐ-PGDĐT18/01/2016Quyết định đoàn kiểm việc tuyên truyền (tải xuống để lấy bản chuẩn)
Thông báo18/01/2016Kế hoạch dạy tăng buổi đội tuyển học sinh giỏi lớp 9
THÔNG BÁO16/01/2016ĐỔI LỊCH BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ
05/TCKH-NSH15/1/2016V/v báo cáo kê khai bổ sung tài sản nhà nước và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2015
Số 22 /HD-CĐGD14/01/2016V/v khen thưởng chuyên đề phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3035660
Hôm nay:
270