Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 175/PGDĐT19/9/2016Đăng ký tài liệu Địa phương THCS năm học 2016-2017
Số: 173/ PGDĐT19/9/2016Về tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế năm 2016 trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Thọ Xuân.
Số: 174/ PGDĐT19/9/2016V/v tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông
Số 175/PGDĐT (gửi lại lần 2)19/9/2016Đăng ký tài liệu THCS ( tài liệu địa phương gửi lại lần 2)
QUYẾT ĐỊNH19/9/2016QUYẾT ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU "TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC", BẰNG KHEN TỈNH, CSTĐ CẤP TỈNH
Thông báo16/9/2016V/v Nhận vở bài tập Bổ trợ toán lớp 6, lớp 7 tập I và tập II
Thông báo16/9/2016Nhập thông tin trực tuyến cho giáo viên môn tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS
1868/SGDĐT-TTr15/9/2016Về việc tiếp tục chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách
170 /PGDĐT15/9/2016rà soát nhu cầu đầu tư CSVC, trường học
169/PGD&ĐT15/9/2016V/v: Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
168/PGDĐT15/09/2016Các QĐ và công văn về việc triển khai công văn số 9656/ UBND-VX ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa
167 /PGDĐT14/9/2016triệu tập trọng tài tham gia Hội thao Công nhân viên chức lao động huyện Thọ Xuân
166/PGDĐT14/09/2016Công văn về hoãn lịch duyệt kế hoạch các trường THCS
165/PGD&ĐT14/9/2016V/v: Rà soát đối tượng học sinh sống trong lòng sông năm học 2016-2017
Số 01/CV-CĐGD14/9/2016V/v hướng dẫn ĐH nhiệm kì.
1315/UBND-GD13/9/2016Về việc tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện
158/PGD&ĐT13/9/2016Kế hoạch công tác Bậc học mầm non năm học 2016-2017
TB13/9/2016Về việc: Nộp các mẫu báo cáo xóa mù chữ
09/CT-UBND12/09/2016Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý các khoản huy động đóng góp
THÔNG BÁO KHẨN 163/PGD&ĐT12/9/2016Về việc đổi lịch học nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp THCS
TB/TH12/09/2016Nhận tài liệu Kỹ năng sống Tiểu học năm học 2016-2017
162 /KH-PGDĐT09/9/2016KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 - 2020
161 /PGD&ĐT9/9/2016V/v thực hiện vận động ủng hộ XD đền thờ các Bà mẹ VN anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa.
160/ PGDĐT9/9/2016V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2016
159/PGD&ĐT09/9/2016V/v: Tăng cường công tác tuyên truyền về thân thế sự nghiệp của anh hùng dân tộc Lê Lợi, ý thức chấp hành luật ATGT khi tham gia lễ hội.
156/PGD&ĐT09/9/2016V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Bậc học mầm non
Số 59/CV-CĐGD09/9/2016V/v duyệt kế hoạch công đoàn năm học 2016- 2017.
số 157/PGDĐT09/9/2016Đăng ký mua hồ sơ đánh giá học sinh mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2016-2017
số 157/PGDĐT09/9/2016Đăng ký mua hồ sơ đánh giá học sinh mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2016-2017
số 157/PGDĐT09/9/2016Đăng ký mua hồ sơ đánh giá học sinh mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2016-2017
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3035607
Hôm nay:
217