Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
865/SGDĐT-GDTX15/5/2014V/v: Thống nhất sử dụng hộp thư điện tử Trong hệ thống các TTHTCĐ.
NĐ 20/2014/NĐ-CP24/3/2014Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
42 /2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC31/12/2013Thông tư liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
2065/SGDĐT- GDTrH06/11/2013Thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS.
2065/SGDĐT- GDTrH06/11/2013Gửi lại các trường công văn về việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS
TT Số: 42/2012/TT-BGDĐT23/11/2012Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
178 /HD – HCTĐ16/8/2012HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỘI CTĐ TRONG TRƯỜNG HỌC
17/2011/TTBG&ĐT14/4/2011Thông tư hướng dẫn đánh giá chuẩn HT bậc học mầm non
37/TCKH-NSH15/11/2008Tập huấn phần mềm quản lý các khoản thu và hóa đơn điện tử, hỗ trợ nghiệp vụ phần mềm kế toán HCSN
Số 66/SGDĐT-GDTrH13/01/2006Một số điều cần lưu ý trong đánh giá kết quả học tập của học sinh mô hình trường học mới cấp THCS
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2916543
Hôm nay:
510