V/v thu thập số liệu phần mềm EQMS (Phần mềm Phổ cập Tiểu học)năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: 08:47:42 08/09/2014 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 9283/BGD ĐT-GDTH ngày 27/12/2013 V/v triển khai phần mềm Quản lý chất lượng GDTH; năm học 2014 - 2015 yêu cầu các nhà trường báo cáo số liệu đầu năm xong trước ngày 10/9/2014 trên phần mềm EQMS ( Lưu ý: các số liệu thông tin yêu cầu chính xác). Xin trân trọng cảm ơn!

Người đăng:
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3035645
Hôm nay:
255