Thông báo nhanh

Nhận và thanh toán Tạp chí GDTH, Văn TT, Toán TT.    Đăng 2 năm trước · 701 lượt xem
Báo cáo đầu năm của bậc Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 1107 lượt xem
Về thu Báo cáo đầu năm Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 1151 lượt xem
Việc đăng ký và nhận tài liệu Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 1040 lượt xem
Nhận hồ sơ chuyên môn Tiểu học đầu năm (Thông báo lần 2)    Đăng 3 năm trước · 1032 lượt xem
Nhận hồ sơ chuyên môn đầu năm cấp Tiểu học, năm học 2015- 2016    Đăng 3 năm trước · 1051 lượt xem
Nhận tài liệu GD kỹ năng sống cấp Tiểu học, năm học 2015 - 2016    Đăng 3 năm trước · 1132 lượt xem
Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận nghề PT năm 2015    Đăng 3 năm trước · 1384 lượt xem
Báo cáo đăng ký kiểm tra lại sau 5 năm trường TH đạt chuẩn Quốc gia    Đăng 3 năm trước · 1476 lượt xem
Nhận tài liệu về an toàn Giao thông của các trường THPT, TTGDTX, THCS, TH và Mầm non    Đăng 3 năm trước · 1455 lượt xem
Thông báo nhận Tạp chí Toán tuổi thơ, Văn Tuổi thơ và Tạp chí Giáo dục Tiểu học    Đăng 4 năm trước · 1767 lượt xem
Về báo cáo phần mềm EQMS (7 giờ 30 phút ngày 6/1/2015)    Đăng 4 năm trước · 1493 lượt xem
Về báo cáo trên phần mềm EQMS    Đăng 4 năm trước · 1144 lượt xem
V/v báo cáo phần mềm EQMS và PCGD    Đăng 4 năm trước · 1328 lượt xem
Về việc báo cáo dữ liệu cán bộ giáo viên (PEMIS)    Đăng 4 năm trước · 1370 lượt xem
Về việc báo cáo phần mềm eqms.eos.edu.vn    Đăng 4 năm trước · 1670 lượt xem
Thông tin thêm việc dạy học Mỹ thuật theo PPDH mỡi của Đan mạch cho các trường Tiểu học    Đăng 4 năm trước · 994 lượt xem
Thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi tiếng Anh và giải toán trên Internet cấp huyện năm học 2014 - 2015    Đăng 4 năm trước · 1672 lượt xem
Tài liệu địa phương    Đăng 4 năm trước · 778 lượt xem
Thanh toán các loại tài liệu năm 2014    Đăng 4 năm trước · 837 lượt xem
Thời gian nhận đề khảo sát lớp 9 học kỳ I năm học 2014-2015    Đăng 4 năm trước · 843 lượt xem
Thời gian nhận đề khảo sát lớp 9 học kỳ I năm học 2014-2015    Đăng 4 năm trước · 761 lượt xem
Nhận Sổ theo dõi đánh giá chất lượng giáo dục Tiểu học, học kỳ 2    Đăng 4 năm trước · 1143 lượt xem
Đăng ký tài liệu Mỹ thuật Tiểu học    Đăng 4 năm trước · 711 lượt xem
Thông tin các trường Tiểu học chưa nộp báo cáo tình hình GV dạy Mỹ thuật    Đăng 4 năm trước · 1138 lượt xem
Trang: 12
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2663651
Hôm nay:
1210