Thông báo nhanh

Nhận và thanh toán Tạp chí GDTH, Văn TT, Toán TT.    Đăng 2 năm trước · 628 lượt xem
Báo cáo đầu năm của bậc Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 1056 lượt xem
Về thu Báo cáo đầu năm Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 1088 lượt xem
Việc đăng ký và nhận tài liệu Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 987 lượt xem
Nhận hồ sơ chuyên môn Tiểu học đầu năm (Thông báo lần 2)    Đăng 3 năm trước · 985 lượt xem
Nhận hồ sơ chuyên môn đầu năm cấp Tiểu học, năm học 2015- 2016    Đăng 3 năm trước · 1001 lượt xem
Nhận tài liệu GD kỹ năng sống cấp Tiểu học, năm học 2015 - 2016    Đăng 3 năm trước · 1071 lượt xem
Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận nghề PT năm 2015    Đăng 3 năm trước · 1327 lượt xem
Báo cáo đăng ký kiểm tra lại sau 5 năm trường TH đạt chuẩn Quốc gia    Đăng 3 năm trước · 1417 lượt xem
Nhận tài liệu về an toàn Giao thông của các trường THPT, TTGDTX, THCS, TH và Mầm non    Đăng 3 năm trước · 1397 lượt xem
Thông báo nhận Tạp chí Toán tuổi thơ, Văn Tuổi thơ và Tạp chí Giáo dục Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 1693 lượt xem
Về báo cáo phần mềm EQMS (7 giờ 30 phút ngày 6/1/2015)    Đăng 3 năm trước · 1439 lượt xem
Về báo cáo trên phần mềm EQMS    Đăng 3 năm trước · 1098 lượt xem
V/v báo cáo phần mềm EQMS và PCGD    Đăng 3 năm trước · 1275 lượt xem
Về việc báo cáo dữ liệu cán bộ giáo viên (PEMIS)    Đăng 3 năm trước · 1332 lượt xem
Về việc báo cáo phần mềm eqms.eos.edu.vn    Đăng 3 năm trước · 1564 lượt xem
Thông tin thêm việc dạy học Mỹ thuật theo PPDH mỡi của Đan mạch cho các trường Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 950 lượt xem
Thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi tiếng Anh và giải toán trên Internet cấp huyện năm học 2014 - 2015    Đăng 3 năm trước · 1620 lượt xem
Tài liệu địa phương    Đăng 3 năm trước · 737 lượt xem
Thanh toán các loại tài liệu năm 2014    Đăng 3 năm trước · 788 lượt xem
Thời gian nhận đề khảo sát lớp 9 học kỳ I năm học 2014-2015    Đăng 3 năm trước · 796 lượt xem
Thời gian nhận đề khảo sát lớp 9 học kỳ I năm học 2014-2015    Đăng 3 năm trước · 716 lượt xem
Nhận Sổ theo dõi đánh giá chất lượng giáo dục Tiểu học, học kỳ 2    Đăng 3 năm trước · 1092 lượt xem
Đăng ký tài liệu Mỹ thuật Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 666 lượt xem
Thông tin các trường Tiểu học chưa nộp báo cáo tình hình GV dạy Mỹ thuật    Đăng 4 năm trước · 1086 lượt xem
Trang: 12
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2453513
Hôm nay:
1539