Thông báo nhanh

Nhận và thanh toán Tạp chí GDTH, Văn TT, Toán TT.    Đăng 2 năm trước · 589 lượt xem
Báo cáo đầu năm của bậc Tiểu học    Đăng 2 năm trước · 1020 lượt xem
Về thu Báo cáo đầu năm Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 1045 lượt xem
Việc đăng ký và nhận tài liệu Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 953 lượt xem
Nhận hồ sơ chuyên môn Tiểu học đầu năm (Thông báo lần 2)    Đăng 3 năm trước · 952 lượt xem
Nhận hồ sơ chuyên môn đầu năm cấp Tiểu học, năm học 2015- 2016    Đăng 3 năm trước · 966 lượt xem
Nhận tài liệu GD kỹ năng sống cấp Tiểu học, năm học 2015 - 2016    Đăng 3 năm trước · 1039 lượt xem
Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận nghề PT năm 2015    Đăng 3 năm trước · 1287 lượt xem
Báo cáo đăng ký kiểm tra lại sau 5 năm trường TH đạt chuẩn Quốc gia    Đăng 3 năm trước · 1380 lượt xem
Nhận tài liệu về an toàn Giao thông của các trường THPT, TTGDTX, THCS, TH và Mầm non    Đăng 3 năm trước · 1359 lượt xem
Thông báo nhận Tạp chí Toán tuổi thơ, Văn Tuổi thơ và Tạp chí Giáo dục Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 1653 lượt xem
Về báo cáo phần mềm EQMS (7 giờ 30 phút ngày 6/1/2015)    Đăng 3 năm trước · 1402 lượt xem
Về báo cáo trên phần mềm EQMS    Đăng 3 năm trước · 1073 lượt xem
V/v báo cáo phần mềm EQMS và PCGD    Đăng 3 năm trước · 1256 lượt xem
Về việc báo cáo dữ liệu cán bộ giáo viên (PEMIS)    Đăng 3 năm trước · 1311 lượt xem
Về việc báo cáo phần mềm eqms.eos.edu.vn    Đăng 3 năm trước · 1450 lượt xem
Thông tin thêm việc dạy học Mỹ thuật theo PPDH mỡi của Đan mạch cho các trường Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 928 lượt xem
Thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi tiếng Anh và giải toán trên Internet cấp huyện năm học 2014 - 2015    Đăng 3 năm trước · 1594 lượt xem
Tài liệu địa phương    Đăng 3 năm trước · 716 lượt xem
Thanh toán các loại tài liệu năm 2014    Đăng 3 năm trước · 769 lượt xem
Thời gian nhận đề khảo sát lớp 9 học kỳ I năm học 2014-2015    Đăng 3 năm trước · 775 lượt xem
Thời gian nhận đề khảo sát lớp 9 học kỳ I năm học 2014-2015    Đăng 3 năm trước · 696 lượt xem
Nhận Sổ theo dõi đánh giá chất lượng giáo dục Tiểu học, học kỳ 2    Đăng 3 năm trước · 1069 lượt xem
Đăng ký tài liệu Mỹ thuật Tiểu học    Đăng 3 năm trước · 646 lượt xem
Thông tin các trường Tiểu học chưa nộp báo cáo tình hình GV dạy Mỹ thuật    Đăng 3 năm trước · 1067 lượt xem
Trang: 12
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2317904
Hôm nay:
3016