Thông báo nhanh

Nhận và thanh toán Tạp chí GDTH, Văn TT, Toán TT.    Đăng 4 năm trước · 1181 lượt xem
Báo cáo đầu năm của bậc Tiểu học    Đăng 5 năm trước · 1486 lượt xem
Về thu Báo cáo đầu năm Tiểu học    Đăng 5 năm trước · 1581 lượt xem
Việc đăng ký và nhận tài liệu Tiểu học    Đăng 5 năm trước · 1433 lượt xem
Nhận hồ sơ chuyên môn Tiểu học đầu năm (Thông báo lần 2)    Đăng 5 năm trước · 1459 lượt xem
Nhận hồ sơ chuyên môn đầu năm cấp Tiểu học, năm học 2015- 2016    Đăng 5 năm trước · 1412 lượt xem
Nhận tài liệu GD kỹ năng sống cấp Tiểu học, năm học 2015 - 2016    Đăng 5 năm trước · 1555 lượt xem
Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận nghề PT năm 2015    Đăng 5 năm trước · 1783 lượt xem
Báo cáo đăng ký kiểm tra lại sau 5 năm trường TH đạt chuẩn Quốc gia    Đăng 6 năm trước · 1834 lượt xem
Nhận tài liệu về an toàn Giao thông của các trường THPT, TTGDTX, THCS, TH và Mầm non    Đăng 6 năm trước · 1839 lượt xem
Thông báo nhận Tạp chí Toán tuổi thơ, Văn Tuổi thơ và Tạp chí Giáo dục Tiểu học    Đăng 6 năm trước · 2196 lượt xem
Về báo cáo phần mềm EQMS (7 giờ 30 phút ngày 6/1/2015)    Đăng 6 năm trước · 1922 lượt xem
Về báo cáo trên phần mềm EQMS    Đăng 6 năm trước · 1415 lượt xem
V/v báo cáo phần mềm EQMS và PCGD    Đăng 6 năm trước · 1609 lượt xem
Về việc báo cáo dữ liệu cán bộ giáo viên (PEMIS)    Đăng 6 năm trước · 1620 lượt xem
Về việc báo cáo phần mềm eqms.eos.edu.vn    Đăng 6 năm trước · 2020 lượt xem
Thông tin thêm việc dạy học Mỹ thuật theo PPDH mỡi của Đan mạch cho các trường Tiểu học    Đăng 6 năm trước · 1247 lượt xem
Thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi tiếng Anh và giải toán trên Internet cấp huyện năm học 2014 - 2015    Đăng 6 năm trước · 2032 lượt xem
Tài liệu địa phương    Đăng 6 năm trước · 1025 lượt xem
Thanh toán các loại tài liệu năm 2014    Đăng 6 năm trước · 1086 lượt xem
Thời gian nhận đề khảo sát lớp 9 học kỳ I năm học 2014-2015    Đăng 6 năm trước · 1068 lượt xem
Thời gian nhận đề khảo sát lớp 9 học kỳ I năm học 2014-2015    Đăng 6 năm trước · 985 lượt xem
Nhận Sổ theo dõi đánh giá chất lượng giáo dục Tiểu học, học kỳ 2    Đăng 6 năm trước · 1392 lượt xem
Đăng ký tài liệu Mỹ thuật Tiểu học    Đăng 6 năm trước · 937 lượt xem
Thông tin các trường Tiểu học chưa nộp báo cáo tình hình GV dạy Mỹ thuật    Đăng 6 năm trước · 1418 lượt xem
Trang: 12
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3368887
Hôm nay:
266