Ảnh tin bài

Tin hoạt động

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành File đính kèm
1 SỐ 39-UBND qđ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THỌ XUÂN NĂM 2020 12/01/2021
2 299-UBND THÔNG BÁO LỊCH THU HỒ SƠ CỦA THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2020 15/12/2020
3 299-UBND THÔNG BÁO LỊCH THU HỒ SƠ CỦA THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2020 15/12/2020
4 299 THÔNG BÁO LỊCH THU HỒ SƠ THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GD THỌ XUÂN NĂM 2020 15/12/2020
5 298-UBND huyện THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GD THỌ XUÂN NẮM 2020 15/12/2020
6 382 Công khai nhân sự Hiệu trưởng trường Mâm non Xuân Khánh, Hiệu trưởng trường THCS Xuân Tín 06/11/2020
7 số 225 Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2020 06/11/2020
8 SỐ 224-hđtd Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân, năm 2020 06/11/2020
9 SỐ 223/TB-HĐTD Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Thọ Xuan năm 2020 06/11/2020
10 02/TB-GDNN-GDTX Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Bổ túc THPT năm học 2020 - 2021 09/06/2020

Website trường học

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3368874
Hôm nay:
253