Ảnh tin bài

Tin hoạt động

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành File đính kèm
1 22/PGDĐT V/v phân công Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra. 05/02/2020
2 22/PGDĐT V/v phân công Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra. 05/02/2020
3 21/PGDĐT V/v tăng cường công tác quản lý đi, đến từ vùng có dịch và trong thời gian tạm nghỉ học. 05/02/2020
4 17/PDĐT V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020
5 151/SGDĐT-CTTT Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 02/02/2020
6 Số 16/PGDĐT V/v chủ động ứng phó, triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020
7 Số 17/TB-PGDĐT Kiểm tra chuyên ngành trường THCS TT Lam Sơn 31/12/2019
8 Số 16/TB-PGDĐT Kiểm tra chuyên ngành trường THCS Xuân Lập 31/12/2019
9 CV308 V/V BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 27/12/2019
10 1644 V/v niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị truy thu BHXH bắt buộc.... 21/11/2019

Website trường học

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3035630
Hôm nay:
240